events

Intu´tie, hoe werkt dat?

De verwerkingscapaciteit van ons bewustzijn is veel en veel geringer dan die van het onderbewustzijn (factor 200.000!). Bij het nemen van (grote) beslissingen leidt ┤bewust nadenken┤ dus ook niet altijd tot de beste beslissing. Daarvoor komt jouw intu´tie om de hoek kijken. Denk aan alles wat je hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt. Je intu´tie registreert met alle zintuigen wel een enorme hoeveelheid signalen. Door contact te maken met je onbewuste krijg je toegang tot jouw intu´tie.

Er wordt geregeld geroepen dat vrouwen intu´tiever zijn dan mannen. Dit klopt, maar is geen wetmatigheid meer. Wel hebben vrouwen meer contact met hun gevoelscentrum. Ze zijn zich meer bewust van wat ze voelen dan mannen. Vrouwen pikken op dit vlak meer signalen op en hebben ze dus een voorsprong wat betreft intu´tieve informatie. De moderne man is echter bezig de achterstand in te halen en is sensitiever dan voorgaande generaties.

terug naar overzicht

home workshops trainingen powerscans coaching events lezingen personal spirit team spirit organization spirit creative spirit contact pers